62-510 Konin
ul. Karłowicza 9/2-3
+48 63 272 13 19       +48 63 261 94 38       +48 660 771 382
fax: +48 63 261 94 39
kancelaria@adwokatraszewski.pl

PROFESJONALNIE - SZYBKO - SKUTECZNIE

Prawo spółek handlowych

W ramach swojej działalności Kancelaria Adwokacka adw. Henryka Raszewskiego oferuje swoim Klientom wsparcie merytoryczne oraz obsługę prawną w zakresie:

 

  • tworzenia i rejestrowania nowych spółek prawa handlowego,
  • podziału lub przekształcania dotychczasowych spółek,
  • rozwiązywania i likwidowania istniejących spółek handlowych,
  • sporządzania umów i porozumień, opracowywania statutów i aktów prawnych spółek, przygotowywania niezbędnej dokumentacji prawnej,
  • organizowania posiedzeń Zarządu, Rad Nadzorczych, przygotowywania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych, 
  • reprezentowania interesów Klientów w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w postępowaniu układowym
    lub upadłościowym.