62-510 Konin
ul. Karłowicza 9/2-3
+48 63 272 13 19       +48 63 261 94 38       +48 660 771 382
fax: +48 63 261 94 39
kancelaria@adwokatraszewski.pl

PROFESJONALNIE - SZYBKO - SKUTECZNIE

prawo administracyjne i podatkowe

W systemie prawa obowiązującym polskich przedsiębiorców gałąź prawa administracyjnego jest jedną z najbardziej rozbudowanych
i rozległych. Z kolei prawo podatkowe jest dla wielu podmiotów gospodarczych wyjątkowo problematyczne i wymaga restrykcyjnego przestrzegania określonych przepisów i znajomości ich niuansów.

Kancelaria Adwokacka adw. Henryka Raszewskiego zapewnia swoim Klientom pomoc prawną dotyczącą prawa administracyjnego oraz podatkowego dotyczącą m.in.:

  • doradztwa administracyjnego i podatkowego,
  • opracowywania optymalnej strategii w postępowaniach administracyjnych i skarbowych,
  • reprezentowania Klientów przed organami administracji publicznej (samorządowej i państwowej), sądami administracyjnymi i organami skarbowymi,
  • ekspertyz i porad prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  • przygotowywania odwołań od decyzji administracyjnych i skarbowych.