62-510 Konin
ul. Karłowicza 9/2-3
+48 63 272 13 19       +48 63 261 94 38       +48 660 771 382
fax: +48 63 261 94 39
kancelaria@adwokatraszewski.pl

PROFESJONALNIE - SZYBKO - SKUTECZNIE

Klienci instytucjonalni

Niemalże wszystkie instytucje i podmioty gospodarcze w trakcie swojej działalności, często z przyczyn niezależnych napotykają na sytuacje, w których potrzebują fachowej pomocy prawnej.

Kancelaria Adwokacka adw. Henryka Raszewskiego poleca małym, średnim i dużym przedsiębiorcom swoje usługi reprezentacji ich interesów w aspekcie szeroko pojętego prawa i realizacji celów biznesowych. Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie bieżącej działalności gospodarczej swoich Klientów i prowadzenie ich spraw sądowych i administracyjnych.

Do szeregu oferowanych usług prawnych należą:

  • tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i wsparcie merytoryczne dla nowo powstałych przedsiębiorców i spółek,
  • udzielanie fachowych porad prawnych w zakresie m.in. Prawa Pracy, Prawa Gospodarczego, Prawa Cywilnego, Prawa Spółek Handlowych czy też ordynacji podatkowej,
  • wykonywanie opinii i ekspertyz, sporządzanie i opiniowanie dokumentów, opracowywanie aktów prawnych, umów i porozumień,
  • opracowywanie strategii prawnej, przygotowywanie pism procesowych i reprezentowanie  interesów Klientów w postępowaniach administracyjnych, prokuratorskich i sądowych (m.in. w Sądzie Pracy i Sądzie Gospodarczym) oraz przed inspekcjami (np. Państwową Inspekcją Pracy).