62-510 Konin
ul. Karłowicza 9/2-3
+48 63 272 13 19       +48 63 261 94 38       +48 660 771 382
fax: +48 63 261 94 39
kancelaria@adwokatraszewski.pl

PROFESJONALNIE - SZYBKO - SKUTECZNIE

prawo administracyjne i podatkowe

Mając świadomość faktu, że zagadnienia Prawa administracyjnego i ordynacji podatkowej mogą być dla wielu obywateli problematyczne, a nakładają na nich obowiązek ich znajomości, rozumienia i przestrzegania, adwokat Henryk Raszewski oferuje swoim Klientom indywidualnym fachową pomoc prawną w tym zakresie. Polega ona m.in. na:
  • przygotowywaniu i prowadzeniu spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
  • reprezentowaniu interesów Klientów przed organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej) oraz ordynacji podatkowej,
  • opracowywaniu odwołań od decyzji administracyjnych i skarbowych,
  • reprezentowaniu Klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzaniu fachowych opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego,
  • prowadzeniu spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.